پزشکان مرکز

پزشکان مرکز

پزشکان کلینیک تخصصی نادر

جمشید عزیزی

پزشک عمومی

نوبت آنلاین
هانیه حجاز زاده

پزشک عمومی

نوبت آنلاین
سعیده مهدی پور

پزشک عمومی

نوبت آنلاین
کامران یعقوب پور

متخصص داخلی

نوبت آنلاین
مهرناز آجرلو

شنوایی سنجی

نوبت آنلاین
آزاده آراوند

روانشناس

نوبت آنلاین
کوروش حسن زاده

متخصص داخلی

نوبت آنلاین
محمد فرخ سیر

طب فیزیکی

نوبت آنلاین
غزل عابدی

کارشناس تغذیه

نوبت آنلاین
محمدیزدان حق شناس

متخصص گوارش

نوبت آنلاین
احسان اطرج

متخصص اورولوژی

نوبت آنلاین
تهمینه اعزازی

متخصص زنان

نوبت آنلاین
محمدرضا معتمد

متخصص مغز و اعصاب

نوبت آنلاین
رویا آحاوندی

کارشناس تغذیه

نوبت آنلاین
تیمور اعتماد

متخصص قلب و عروق

نوبت آنلاین